Assessoria Garantia Juvenil

 

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda des de la Unió Europea que té com a finalitat bàsica reduir l’atur juvenil, fent especial incidència sobre els joves que ni estudien ni treballen. Per així, assegurar la igualtat d’oportunitat en el mercat de treball a través de mesures que ofereixin una oferta adaptada a les seves necessitats de jove; en forma d’oferta de feina, una formació o bé pràctiques en empreses.

OFEREIX :

➔ Mesures per millorar la intermediació

 • Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament en la recerca d’ocupació.
 • Programa de mobilitat transnacional

➔ Mesures per millorar l’ocupabilitat

 • Pràctiques no laborals en empreses
 • Formació professional dual
 • Programes 2a oportunitat per joves que van abandonar els estudis
 • Formació per l’obtenció de certificats de professionalitat
 • Programes que combinen orientació, tutorització, formació i contractació

➔ Mesures d’estímul a la contractació

 • Ajudes a l’ocupació per la contractació de joves major de 6 mesos
 • Reduccions i bonificacions de quotes de la SS en funció model contracte

➔ Mesures per afavorir l’emprenedoria

 • Informació, formació i assessorament per a l’emprenedoria i l’autoocupació
 • Capitalització de l’atur per a emprendre

 

REQUISITS :

 • ➔ Tenir entre 16 i 29 anys*
 • ➔ No estar treballant en aquest moment.
 • ➔ No haver rebut cap acció educativa/formativa de +40h. Mensuals en els últims 30 dies.
 • ➔ Compromís en participar activament de les propostes que es plantegin.
 • ➔ Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la UE, o amb permís de residència que habiliti per treballar.
 • ➔ Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

 

+info