Butlletins informatius de la Xarxa de Punts d'Informació Juvenils de Barcelona

març

La Xarxa de Punts d'Informació Juvenils de Barcelona ofereix cada mes butlletins laborals, acadèmics, turisme i de mobilitat internacional.