Tràmits

Al PIJ Gràcia pots tramitar qualsevol carnet de mobilitat juvenil, com ara el Carnet Jove Provisional, Carnet d'Alberguista, Carnet Internacional d'Estudiant (ISIC), Carnet de Professor Internacional (ITIC) i Carnet Jove Internacional (IYTC). La tramitació és immediata. Recorda que cal aportar la documentació necessària per a la seva tramitació!

Consulta el carnet que millor s'adapta a les teves necessitats, porta'ns la documentació i comença a gaudir dels avantatges i descomptes que t'ofereixen.

Carnets:

Carnet d'Alberguista

Des d'avui mateix ja podeu fer-vos el carnet d'alberguista en qualsevol de les seves modalitats. La tramitació és ràpida i immediata. Consulta els principals carnets i la documentació que ens has de portar per gaudir dels

avantatges que t'ofereixen.
Validesa:

El període de validesa dels carnets és d'un any des de la data d'expedició.

Modalitats:Carnet d'alberguista jove:

Per a joves de 14 a 29 anys inclosos.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport

Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas dels menors d'edat.

Preu: 6€Carnet d'alberguista d'adult:

A partir de 30 anys (sense límit d'edat)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport
.
Preu: 13€Carnet d'alberguista familiar:

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport del pare o mare

Llibre de família o equivalent

Preu: 25€El carnet d'alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya.

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE original o passaport del pare o mare
Llibre de família o equivalent

Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o mare

Preu: gratuïtCarnet d'alberguista de grup:

Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d'ensenyament, ... (mínim 10 persones)

El grup haurà d'estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.

Documentació que cal presentar:

Document de l'entitat, degudament signat i timbrat, conforme es sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom, NIF, adreça, i població de l'entitat.

Preu: 16€


ISICPer a estudiants a partir de 12 anys.

Validesa: curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color

Matrícula o certificat original del centre on consti que l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent.

Preu: 9€

ITICPer a professors en actiu
.
Validesa: curs acadèmic actual (de setembre fins a desembre de l'any següent)

Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color
Carnet de docent o certificat original del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent.

Preu: 9€

IYTCPer a joves de 12 a 25 anys inclosos.
Validesa: 1 any des de la data d’expedició
Documentació que cal presentar:

DNI, NIE o passaport original

1 fotografia a color

Preu: 9€